Taglines

tag · line (de; v; meervoud: taglines)
  1. Een korte, kernachtige slagzin of slogan om iets aan te prijzen of te verhelderen. Meestal beschreven aan de hand van syntactische, semantische, pragmatische kenmerken en stijlfiguren.